Välkommen till Kiruna Kommuns Bildarkiv

Bildtorget får endast användas som ett urvalsinstrument, dvs till att välja ut bilder, skissa med dessa och sedan beställa bilderna, i enligthet med abonnemangsavtalet med JMS Bildbasen. Det är alltså inte tillåtet att använda bild som framträder elektroniskt på bildskärmen eller sparas från JMS Bildbasen i något annat syfte än urval och skiss.

Bildtorget innehåller bilder från olika länder. För samtliga bilder gäller restriktioner för användande enligt i varje berört land tillämplig upphovsrättslig, fotografsrättslig och annan lagstiftning. För vissa bilder gäller restriktioner enligt avtal. Sådana bilder är i viss utsträckning markerade som sådana i bildinformationen. Bildtorget kan också innehålla som omfattas av svenska datalagen eller motsvarande bestämmmelser i andra länder och därför berörs av ytterligare restriktioner.

Kontrollera därför alltid först med bildens rättsinnehavare (Kiruna Kommuns bildarkiv) om den bild du vill beställa får användas till det du avser.

Copyright JMS Bildbasen i Kiruna AB, 1997, 1998

Version 4.2